Výhody CMS (Compact Milling Systems)

Jednoduché technické řešení

Díky jednoduchému technickému řešení není pro obsluhu a údržbu tohoto systému potřeba vysokokvalifikovaného perzonálu.

Semílání nejrůznějších obilovin

Mlecí systém CMS umožňuje semílání pšenice, kukuřice, ječmena, prosa, žita atd. s jedním jediným technickým vybavením.

Analýzy hospodárnosti vykazují vysokou rentabilitu i při nižších kapacitách

Decentralizovaná složka

Na základě kompaktního a vysoce mobilního konstrukčního způsobu (v kontajnerech 20 stop), jsou splněny nejlepší předpoklady pro umístnění těchto dezentrálních jednotek, aniž by bylo za potřebí vysokých investic do stavby budov.

Zkušební provoz před dodávkou

Celá složka je vyrobena v Rakousku, kde také probíhá její zkušební provoz. Tak je zákazníkovi zaručena kontrola bezvadného technického stavu mlýnu CMS.
Zákazníci mohou také využít zaškolení obslužného perzonálu mlýnu CMS. Drahé zaškolování a uvedení do provozu na místě určení nejsou třeba.

Nízké dopravní náklady a rychlé uvedení do provozu

Všechny stroje jsou montovány v kontejneru nebo v ocelovém rámu (ve velikosti kontejneru) a mohou být jednoduše přepraveny nákladním vozidlem. Uvedení do provozu na místě určení mlýnu CMS trvá pouze 1 – 3 dny.

Údržba & opravy

Při odběru více contejnerů CMS mohou v případě opravy jednoho produkovat ostatní složky dále. Není nutné, zastavit celkovou produkci, jak je tomu u konvenčních mlýnů.

Doba zpracování je o 30 – 50 % kratší

Nový mlecí systém CMS zkracuje dobu zpracování jak v sekci čištění tak i v sekci semílání zrna o 30 – 50 % (podle druhu obiloviny).

Vyšší výnosnost těsta

Při semílání v kolíčkových mlýnech (na principu šrotovače) se intenzivněji uvolňuje škrob, což podmiňuje schopnost absorbování vody při přípravě těsta. Při srovnání s moukami semílanými v konvenčních mlýnech umožňuje tato metoda větší výnosnost těsta. (Uvolňování škrobu lze regulovat).
Výhodou pro konzumenty je, že chleba a pečivo zůstávají déle čerstvé!

Zlepšení stability mouky

V semílacím systému CMS dojde k úplnému odstranění nečistot a ke stabilizaci obilného klíčku. Semletí v kolíčkovém mlýnu umožňuje prodloužení trvanlivosti mouky ve srovnání s konvenčními mlýny na 3-4.
Mouka tak vykazuje trvanlivost 9 měsíců!

Životnědůležité výživné látky zůstávají zachovány

Díky zachování klíčku v mouce je zaručeno zvýšení obsahu vitálních látek.