Přehled porovnání a výkladu: mlecí systém CMS --  válcový systém

Výroba mouky ze zrna probíhá celosvětově z převážné většiny ve velkých centralizovaných mlýnech. Tyto mlýny fungují podle konvenčního, velmi komplikovaného mnohostupňového pracovního postupu válcového semílání. Tato technologie se v průmyslových zemích osvědčila, ale především v decentralizovaných regionech, reformních zemí a zemí Druhého a Třetího světa, není možné zajistit perzonální, technické nároky a nároky na zdroje infrastruktury.

Na základě tohoto poznatku došlo v několika dílčích fázích v r. 1982 k vývoji krátké mlecí technologie (t.zn. zpracování obilovin pouze ve 2 - 3 pracovních postupech semletí). Inovativní mlecí technologie CMS splňovala základní předpoklady (= žádné snížení kvality mouky či výnosnosti)!

Metoda CMS

)  čištění obiloviny:

šetrné loupání povlhkého zrna

U žita a pšenice zůstává vysocehodnotný klíček (díky jeho vysokému obsahu vitamínů a stopových prvků) zachován a patentovaný pracovní postup CMS ho stabilizuje, takže zůstává v mouce!

)  semletí: 

Mlecí technologie CMS funguje na principu kombinace válcového a nárazového semílání.

První krok zpracování následuje konvenčnímu systému, prostřednictvím rýhových válců (pouze jeden válec), přičemž se pomocí následného sýta třídějí slupka, krupička a mouka.

Další semílání následuje pouze ve 2 patentovaných pracovních postupech na t.zv. desintegrátorech (dvojnásobně účinné kolíčkové mlýny), které surovinu zpracovávají nárazem. Volný náraz způsobí, že elastické částky (= slupky) zůstanou celistvé ale křehké (= krupice) a následovně se semílají v dalším pracovním postupu v hotovou mouku.

Díky této kombinaci obou  metod je zaručeno v jednotlivých postupech semílání využitím optimálních částí suroviny!

 Šetření  kvality mouky semleté na mlýnech CMS provedl pod vedením Prof. Seibla Spolkový výzkumný ústav obilovin v Detmoldu, v Německu.

 


Systém CMS je technologií, která

  • vyžaduje poměrně nízké ivestice.
  • prokazuje vysokou rentabilitu i při nízkých kapacitách.
  • nevyžaduje vysoce kvalifikovaný perzonál  při obsluze nebo údržbě.
  • se skládá z nekomplikovaných strojů, které z velké většiny nejsou náročné na údržbu.
  • umožňuje semílání nejrůznějších druhů obilovin na jednom technickém vybavení.

Tento patentovaný systém CMS používá pouze náš provoz!

Konvenční válcové semílání

)  čištění obiloviny:

loupání  nárazem

Z části dochází k vyražení vysocehodnotného klíčku a pro jeho špatnou trvanlivost k jeho vyřazení na krmivo.

)  semletí:

Obilovina se semílá drcením a třením. Tato tecnologie se provádí na t.zv. válcích, přičemž semílání probíhá mezi paralelně běžícími rýhovými válci, jejichž odstup lze regulovat. Aby bylo dosaženo odpovídajícího stupně jemnosti mouky, je u této technologie nutné provedení většinou 20 až 25 dílčích postupů   ( = válce + jednotlivé sítové složky!), přičemž se v každém pracovním postupu obilí semílá a třídí.

Tento systém je koncipovaný pro velké centrální mlýny. Malé mlýny pracovní postupy této technologie zkracují. Tak dochází k redukci z 20-ti pracovních postupů na 6. To samozdřejmě zapříčiňuje výrazné nedostatky a nevýhody!

Dochází k přetížení strojů, rychleji se opotřebovávají a semílané suroviny jsou vysazené vysokým teplotám (dochází k přehřání mlecích válců). Výnosnost mouky je nízká a spotřeba energie vysoká.

dále: Rýhy na válcích se za těchto okolností opotřebovávají příliš rychle. Obnova rýh na válcích vyžaduje nákladné přístroje a odborníky, které jsou pro decentrální mlýny nedostupné.

Z těchto nevýhod a nedostatků vyplývá nízká výnosnost a neuspokojujícíc hospodárnost těchto mlýnů!

 Semílání na válcích je technologií, která

  •  vyžaduje vysoké investice.
  • je hospodárná pouze při semílání ve velkých kapacitách.
  •  vyžaduje obzvláště kvalifikovaný obslužný perzonál.
  • vyžaduje pravidelnou a rozsáhlou údržbu a mimořádné technické vybavení.

 (např.: pro obnovu rýh na válcích!)

  • není schopná flexibilního nasazení, protože mechanizace je specializovaná pouze na jeden druh obilovin (např.: pouze semílání kukuřice nebo pšenice). 

 

Všechny konkurenční velké či malé mlýny semílají na válcovém systému!