Přehled porovnání a výkladu: mlecí systém CMS --  válcový systém

Výroba mouky ze zrna probíhá celosvětově z převážné většiny ve velkých centralizovaných mlýnech. Tyto mlýny fungují podle konvenčního, velmi komplikovaného mnohostupňového pracovního postupu válcového semílání. Tato technologie se v průmyslových zemích osvědčila, ale především v decentralizovaných regionech, reformních zemí a zemí Druhého a Třetího světa, není možné zajistit perzonální, technické nároky a nároky na zdroje infrastruktury.

Na základě tohoto poznatku došlo v několika dílčích fázích v r. 1982 k vývoji krátké mlecí technologie (t.zn. zpracování obilovin pouze ve 2 - 3 pracovních postupech semletí). Inovativní mlecí technologie CMS splňovala základní předpoklady (= žádné snížení kvality mouky či výnosnosti)!

Metoda CMS

)  čištění obiloviny:

šetrné loupání povlhkého zrna

U žita a pšenice zůstává vysocehodnotný klíček (díky jeho vysokému obsahu vitamínů a stopových prvků) zachován a patentovaný pracovní postup CMS ho stabilizuje, takže zůstává v mouce!

)  semletí: 

Mlecí technologie CMS funguje na principu kombinace válcového a nárazového semílání.

První krok zpracování následuje konvenčnímu systému, prostřednictvím rýhových válců (pouze jeden válec), přičemž se pomocí následného sýta třídějí slupka, krupička a mouka.

Další semílání následuje pouze ve 2 patentovaných pracovních postupech na t.zv. desintegrátorech (dvojnásobně účinné kolíčkové mlýny), které surovinu zpracovávají nárazem. Volný náraz způsobí, že elastické částky (= slupky) zůstanou celistvé ale křehké (= krupice) a následovně se semílají v dalším pracovním postupu v hotovou mouku.

Díky této kombinaci obou  metod je zaručeno v jednotlivých postupech semílání využitím optimálních částí suroviny!

 Šetření  kvality mouky semleté na mlýnech CMS provedl pod vedením Prof. Seibla Spolkový výzkumný ústav obilovin v Detmoldu, v Německu.

 


Systém CMS je technologií, která

  • vyžaduje poměrně nízké ivestice.
  • prokazuje vysokou rentabilitu i při nízkých kapacitách.
  • nevyžaduje vysoce kvalifikovaný perzonál  při obsluze nebo údržbě.
  • se skládá z nekomplikovaných strojů, které z velké většiny nejsou náročné na údržbu.
  • umožňuje semílání nejrůznějších druhů obilovin na jednom technickém vybavení.

Tento patentovaný systém CMS používá pouze náš provoz!

Konvenční válcové semílání

)  čištění obiloviny:

loupání  nárazem

Z části dochází k vyražení vysocehodnotného klíčku a pro jeho špatnou trvanlivost k jeho vyřazení na krmivo.

)  semletí:

Obilovina se semílá drcením a třením. Tato tecnologie se provádí na t.zv. válcích, přičemž semílání probíhá mezi paralelně běžícími rýhovými válci, jejichž odstup lze regulovat. Aby bylo dosaženo odpovídajícího stupně jemnosti mouky, je u této technologie nutné provedení většinou 20 až 25 dílčích postupů   ( = válce + jednotlivé sítové složky!), přičemž se v každém pracovním postupu obilí semílá a třídí.

Tento systém je koncipovaný pro velké centrální mlýny. Malé mlýny pracovní postupy této technologie zkracují. Tak dochází k redukci z 20-ti pracovních postupů na 6. To samozdřejmě zapříčiňuje výrazné nedostatky a nevýhody!

Dochází k přetížení strojů, rychleji se opotřebovávají a semílané suroviny jsou vysazené vysokým teplotám (dochází k přehřání mlecích válců). Výnosnost mouky je nízká a spotřeba energie vysoká.

dále: Rýhy na válcích se za těchto okolností opotřebovávají příliš rychle. Obnova rýh na válcích vyžaduje nákladné přístroje a odborníky, které jsou pro decentrální mlýny nedostupné.

Z těchto nevýhod a nedostatků vyplývá nízká výnosnost a neuspokojujícíc hospodárnost těchto mlýnů!

 Semílání na válcích je technologií, která

  •  vyžaduje vysoké investice.
  • je hospodárná pouze při semílání ve velkých kapacitách.
  •  vyžaduje obzvláště kvalifikovaný obslužný perzonál.
  • vyžaduje pravidelnou a rozsáhlou údržbu a mimořádné technické vybavení.

 (např.: pro obnovu rýh na válcích!)

  • není schopná flexibilního nasazení, protože mechanizace je specializovaná pouze na jeden druh obilovin (např.: pouze semílání kukuřice nebo pšenice). 

 

Všechny konkurenční velké či malé mlýny semílají na válcovém systému!

 

 

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.