Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

Komunikace e-mailem a návštěva webových stránek na internetu se v pracovním světě staly nepostradatelnými. Z toho však vyplývají práva a povinnosti pro poskytovatele i uživatele této technologie (dle GDPR, které nabylo platnosti 5/2018).

Následujícím textem (naším prohlášením o ochraně osobních údajů) jsme se pokusili vytvořit co nejjednodušší a nejtransparentnější přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, jakmile navštívíte naše webové stránky.

Osobními údaji se rozumí veškeré údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa).

Jako provozovatel webu www.dyk-mill.com bereme ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Se všemi vašimi osobními údaji bude nakládáno důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.

Při tvorbě našich webových stránek jsme se snažili, pokud možno, obejít bez poskytnutí osobních údajů. V případě, kdy je nutné shromažďování osobních údajů se tak děje vždy (pokud je to možné) na dobrovolné bázi.

Přesto bychom rádi upozornili, že přenos dat na internetu, zejména při komunikaci e-mailem, může mít i bezpečnostní mezery. 100% ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Jak budou vaše data shromažďována? V zásadě jsou vaše osobní data shromažďována tak, že nám je sdělujete. K tomu dochází například při zadávání údajů do kontaktního formuláře. Další údaje jsou primárně zaznamenávány automaticky naším IT systémem, když navštívíte webovou stránku. Jedná se o technické údaje, jako je datum/čas zobrazení stránky, váš internetový prohlížeč, nebo váš operační systém. Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu slouží vaše údaje? Většina údajů je shromažďována, aby bylo zajištěno rychlé a bezchybné nastavení webových stránek (cookies). Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů? Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu.

Vaše osobní údaje používáme především ke zpracování dotazů, k poskytování služeb a k tomu, abychom vám mohli doručit vámi požadované informace. Kontaktní údaje, které nám poskytnete, můžeme použít k inzerci našich služeb a produktů, nebo k tomu, abychom vás kontaktovali telefonicky či poštou. Za předpokladu, že jste nevznesli námitku proti zasílání reklamy.

Pro reklamní účely vás kontaktujeme pouze elektronicky (e-mailem), pokud jste k tomu dali souhlas. Návštěva našich webových stránek www.dyk-mill.com nezávisí na tom, zda udělíte souhlas s použitím vašich osobních údajů. Proti zasílání reklamy máte, kdykoliv, právo vznést námitku (písemně, e-mailem).

Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme pouze (v rozsahu povoleném zákonem) pro konkrétní účely (např. zodpovězení dotazu, informace o produktu) a pouze v případě, že existují zákonné důvody pro shromažďování a používání vašich osobních údajů.

Pokud neposkytnete své osobní údaje, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout informace nebo služby, o které jste požádali.

Existují práva na získání těchto údajů? Každý uživatel webu má právo na to, aby mu byly předány údaje, které byly zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu (nebo při plnění smlouvy). To se však děje pouze do té míry, do jaké je to pro nás technicky proveditelné.

Jaká práva máte ve vztahu k informacím, blokování a výmazání vašich údajů? V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na opravu, zablokování nebo vymazaní vašich u nás uchovaných údajů (články 17 a 18 GDPR). Údaje, které musí být uchovávány z účelových, obchodních, nebo daňových zákonů, uchováváme v souladu se zákonnou lhůtou a po uplynutí této doby je vymažeme. Máte-li jakékoli dotazy k tématu osobních údajů, můžete nám kdykoli poslat e-mail (office@dyk-mill.com).

Vztahuje se toto prohlášení o ochraně údajů také na odkazy na webové stránky třetích stran? Ne. Naše webové stránky také obsahují odkazy na jiné webové stránky. Vezměte prosím na vědomí, že jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich. Pokud na některé z těchto webových stránek zveřejníte osobní údaje, je vhodné se předem informovat o zásadách ochrany údajů příslušných webových stránek.

Použití Google Map na domovské stránce vyžaduje uložení vaší IP adresy. Tyto informace se přenášejí na server Google a tam se ukládají. Mapy Google používáme ve smyslu čl. 6 odst. 1 GDPR (oprávněný zájem), abychom umožnili rychlé znázornění sídla naší společnosti.

Další informace o podmínkách použití a ochraně dat pro produkty Google naleznete na webových stránkách Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Soubory cookie a Log-Files server. Na našich webových stránkách se používají soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem počítači a používají váš prohlížeč, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Je na vás, abyste si svůj prohlížeč nastavili tak, abyste byli o nastavení cookies informováni a/nebo je povolili pouze v jednotlivých případech. Pokud jsou však soubory cookie deaktivovány, může být funkce našich webových stránek omezena. Server Log-Files jsou informace, které internetový poskytovatel našich stránek automaticky shromažďuje, ukládá a předává nám. Tyto údaje sice nelze přiřadit žádné konkrétní osobě, ale mohou poskytnout informace o jejich původci v případě nelegálního použití („hacking“). Údaje jsou přesněji: datum a čas požadavku serveru, typ prohlížeče a verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL a název hostitele přistupujícího počítače.

Opatření pro bezpečnost údajů. Vždy se snažíme, aby naše prohlášení o ochraně údajů bylo úplné, aktuální a v souladu s aktuálně platnými zákony (Spolkový zákon o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů; StF: Federal Law Gazette I č. 165/1999) a přizpůsobit jej co nejrychleji, jakmile dojde ke změnám ve znění zákona. Okamžitě vás budeme informovat, jakmile budou jakékoli změny vyžadovat vaši spolupráci nebo jiné oznámení. Přesto vás žádáme, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho prohlášení o ochraně údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů tohoto webu, kontaktujte nás na adrese office@dyk-mill.com.

S přátelským pozdravem tým Dyk-Mühle

© DYK Mill. All Rights Reserved.